HOROSKOP CELTYCKI

WYBIERZ SWÓJ ZNAK

JABŁOŃ od 29 grudnia do 1 stycznia i od 25 czerwca do 4 lipca
JODŁA od 2 stycznia do 11 stycznia i od 5 lipca do 14 lipca
WIĄZ 12 stycznia do 24 stycznia
i od 15 lipca do 25 lipca
CYPRYS od 25 stycznia do 3 lutego
i od 26 lipca do 4 sierpnia
TOPOLA od 4 lutego do 8 lutego
i od 5 sierpnia do 13 sierpnia
CEDR od 9 lutego do 18 lutego
i od 14 sierpnia do 23 sierpnia
SOSNA od 19 lutego do 29 lutego
i od 24 sierpnia do 2 września
WIERZBA od 1 marca do 10 marca
i od 3 września do 12 września
LIPA od 11 marca do 20 marca
i od 13 września do 22 września
LESZCZYNA od 22 marca do 31 marca
i od 24 września - 3 października
JARZĘBINA od 1 kwietnia do 10 kwietnia
i od 4 października do 13 października
KLON od 11 kwietnia do 20 kwietnia
i od 14 października do 23 października
ORZECH od 21 kwietnia do 30 kwietnia
i od 24 października do 2 listopada
JAŚMIN od 1 maja do 14 maja
i od 3 listopada do 11 listopada
KASZTAN od 15 maja do 24 maja
i od 12 listopada do 21 listopada
JESION od 25 maja do 3 czerwca
i od 22 listopada do 1 grudnia
GRAB od 4 czerwca do 13 czerwca
i od 2 grudnia do 11 grudnia
FIGA od 14 czerwca do 23 czerwca
i od 12 grudnia do 22 grudnia
CELTYCKIE PRZEPOWIEDNIE

Brak jest źródeł, które jednoznacznie odpowiadałyby na pytania, kiedy i jak powstał horoskop celtycki zwany także drzewnym. Jest wielce prawdopodobne, że lud ten w ogóle nie wiedział czym są przepowiednie oparte na astrologii. Niektórzy twierdzą nawet, że jest to wymysł współczesności. Być może tak było, bo największą popularyzację horoskopu Celtów przyniosła książka Roberta Graves’a „Biała Bogini”. Z drugiej zaś strony w niektórych krajach zachodniej Europy odkryto celtyckie kręgi drzewne, które mogą sugerować, że horoskop oparty na obserwacjach przyrody był rzeczywiście używany przez ten starożytny lud.

CELTYCKIE KULTY

Celtowie byli społeczeństwem wierzącym w wielu bogów. Początkowo nie stawiali świątyń. Dopiero w okresie wpływów rzymskich przyjął się zwyczaj, że celtyckie bóstwa powinny też mieć swoje miejsca kultu. Istnieje teza poparta słabymi dowodami, że celtyckie plemiona składały ofiary z ludzi. Pisali o tym starorzymscy historycy, ale uważa się, że były to pojedyncze przypadki.
Najbardziej znanymi celtyckimi postaciami byli Druidowie. Jako klasa szamanów, magów i wróżbitów druidowie mieli uprzywilejowaną pozycję. Tworząc swoje wróżby i horoskopy wywierali silny wpływ na Celtów. Uważali, że każdy człowiek przypisany jest do jednego rodzaju drzewa. Sami uważali się za spokrewnionych z dębami. Celtycka historia nigdy nie została spisana i nie ma dowodów na istnienie innej kasty poza druidami. Jest jednak pogląd, że poza nimi istniała jeszcze kasta nazywana "wates". Mieli to być elitarni członkowie plemienia Celtów, którzy mieli posiadać kontakt ze światem zmarłych. W rozmowach z zaświatami mieli zyskiwać wiedzę o przyszłości ludu. Przepowiednie i horoskopy jakie stawiali były dla Celtów ostateczną wyrocznią o której nie można było rozmawiać, a tym bardziej w nie wątpić.

ZNAKI CELTYCKIEGO HOROSKOPU

Leszczyna, Jarzębina, Klon, Orzech, Jaśmin, Kasztan, Jesion, Grab, Figa, Jabłoń, Jodła, Wiąz, Cyprys, Topola, Cedr, Sosna, Wierzba, Lipa, Dąb, Brzoza.