HOROSKOP MIESIĘCZNY DLA BLIŹNIĄT NA LUTY

BLIŹNIĘTA

To będzie miesiąc wielu taktycznych błędów czynionych przez Ciebie. Wynikać one będą nie tylko z Twojej niewiedzy, ale po części z lenistwa i powierzchownego traktowania problemów do rozwiązania. Sam będziesz sobie winny kłopotom, jakie będą Twoim udziałem.