HOROSKOP MIESIĘCZNY DLA RAKA NA SIERPIEŃ

RAK

Spotkasz człowieka, który wywrze na Tobie ogromne wrażenie. Jednak, aby tą osobę poznać bliżej musisz wykazać się inicjatywą. Twoja nieśmiałość może spowodować jedynie wzajemne oddalanie się. Ktoś będzie oczekiwał Twojej pomocy. Nie odmawiaj mu, bo tym samym osoba ta będzie miała wobec Ciebie dług wdzięczności, który kiedyś Ci spłaci.